Ambulatoriu C.F. Dej

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE C.F. DEJ

Str.1 Mai Nr.27

Tel/Fax: 0264-220716

Ambulatoriul de Specialitate C.F. Dej aparţine Spitalului Clinic C.F. Cluj şi este situat in Dej pe strada 1 Mai nr. 27 , in zona centrală a acestui municipiu. Cu o vechime de peste 50 de ani , această unitate sanitară ambulatorie asigură asistenţă curativo-profilactică salariaţilor din unităţile C.F.R. răspindite pe raza a 5 judeţe: Cluj ( pină la staţia C.F. Bonţida inclusiv), Bistriţa-Năsăud, Sălaj şi Maramureş ( Vişeu ,Sighet),Satu-Mare.

Clădirea in care funcţionează această unitate sanitară a fost construită in 1905, cu un regim de inălţime P , arie construită de 1013 m.p., arie desfăşurată 1173 m.p. O parte a acestei clădiri este declarată casa memorială, Theodor Mihali, intrind in categoria clădiri de patrimoniu , de interes local. Din cauza vechimii clădirii şi demolării clădirilor adiacente , 2 calcane sunt netencuite , fiind supuse degradării , datorită intemperiilor . Deasemenea in pereţii portanţi , la nivelul cabinetului de oftalmologie , au apărut fisuri datorită tasării terenului in această porţiune.

In anul 2005 au fost efectuate din venituri proprii , lucrări de igienizare şi zugrăveli interioare la nivelul cabinetelor de specialitate , urmand a se insista pentru fonduri necesare consolidării clădirii.

Forma de proprietate : conform Extras C.F. nr. 1612 / 23.02.2015 Statul Roman, cu drept de administare Spitalul Clinic C.F. Cluj.

In cadrul Ambulatoriului de Specialitate C.F. Dej , funcţionează 6 cabinete de specialitate incadrate cu medici primari şi specialişti :

 • Neurologie -Dr. DALALAU CALIN- medic primar
 • O.R.L.-Dr. MIHALCA ADRIAN-medic specialist
 • Oftalmologie –Dr.ZDROBA ERICA- medic primar
 • Chirurgie – post vacant
 • D.V.-Dr. ROSCA OANA medic primar
 • Interne - Dr.VLAD ANDREEA -medic specialist

De asemenea pentru investigaţii paraclinice funcţionează:

 • laborator clinic-Dr.FELEKI ELVIRA  -medic primar laborator 

In aceeaşi clădire funcţionează in spaţiul inchiriat de Spitalul Clinic C.F. Cluj, Farmacia ,, Misfarm”.

Comisia teritorială a S.T. C.F. Dej funcţionează in cadrul ambulatorului şi efectuează examinări medicale pentru:

 • şcoli, angajări in S.T.
 • schimbări de funcţie
 • examinări medicale periodice pentru menţinerea in funcţii S.T. a personalului din transporturi feroviare şi rutiere , care concură la Siguranţa Transporturilor conform ordinului Nr. 1260/2013

Comisia teritorială S.T. Dej este compusă din:

 • Dr.DALALAU CALIN - medic primar neurologie - medic şef Ambulatoriu si presedinte al Comisiei S.T.
 • Dr. ZDROBA ERICA - medic primar oftalmologie
 • Dr.MIHALCA ADRIAN - medic specialist O.R.L
 • Dr. VLAD ANDREEA - medic specialist medicina interna
 • Statistician medical  BOROS SMARANDA - secretar Comisie S.T.

Tarife (transportatorii feroviari şi rutieri)

 • examinări medicale angajare 120 RON
 • examinări medicale periodice -70 RON
 • schimb permis cat .A,B – 70 RON
 • schimb permis cat.C,D,E – 120 RON
 • examinare agenti paza inarmata si neinarmata – 70 RON

Examinările S.T. se efectuează prin progamare pe tabele S.T. sau telefonic la nr. 0264-220716 la Fisierul de Siguranta Transporturilor.

Documente necesare pentru examinare:

 • carte de identitate
 • adeverinţă de sănătate de la medicul de familie

Conform Instrucţiei nr. 1260/2013, in urma examinării se emit avize medicale de apt , inapt temporar şi inapt pentru funcţia S.T.; avizul de inapt poate fi contestat in termen de 30 zile de la emitere, de către angajator sau persoana fizică, la Comisia Superioară Witting Bucureşti unde solicită programare pentru reexaminare si informatii privind procedura de contestare.

Comisia de S.T. efectueaza anual aproximativ 1800 de examinari.

In afara de examinările de S.T. care reprezintă o activitate specifică unităţii noastre prin cabinetele de specialitate şi laboratoarele de examinări paraclinice medicii noştii acordă consultaţii de specialitate şi sevicii specifice: E.K.G., audiograme , mici intervenţii chirurgicale, ecografii, etc. asiguraţilor. pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie si a cardului de sanatate, exceptand urgenţele care sunt consultate indiferent de calitatea de asigurat sau nu.

De asemenea acordăm consultaţii la cerere in regim de plată, atat curative cat şi consultaţii profilactice.

 

MEDIC SEF

DR.CALIN DALALAU